قدم به قدم پیشروی کنید

پس قدم به قدم پیشروی کنید. اگر می‌خواهید کمی دورتر را ببینید مقصد نگاهتان را آزمون بعدی قرار دهید و برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب تلاش کنید.

اگر رسیدن به اهداف تنها با پشت سر گذاشتن سه گام محقق می‌شد اکنون با گذشت تابستان به نوروز می‌رسیدید و با اتمام سال تحصیلی گام آخر شما را به دوباره به تابستان می‌رساند؛ اما رسیدن به موفقیت تنها پیمودن این سه گام نیست.

در این فاصله، پروژه‌ها و برنامه‌های زیادی وجود دارد و روزها و ساعت‌های زیادی در اختیار دارید که اگر دانش‌آموزی درس‌خوان و بابرنامه باشید وقت و زمان زیادی در اختیار دارید. به‌راستی تصمیم شما برای استفاده از این روزها و ساعت‌های ارزشمند چیست؟

کسب پیروزی تنها با این سه گام به دست نمی‌آید، بلکه باید هر روز که بیدار می‌شوید، با تصمیماتی که برای همان روز گرفته‌اید و با برنامه‌ای که برای همان دو هفته در نظر دارید، امروز و فردا و جمعه‌ی بعدی را ببینید. آیا می‌خواهید وضعیت درسی و معدل مدرسه‌تان را ارتقا دهید؟

پس قدم به قدم پیشروی کنید. اگر می‌خواهید کمی دورتر را ببینید مقصد نگاهتان را آزمون بعدی قرار دهید و برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب تلاش کنید.