اهمیت حضور درآزمون‌ها

آزمون برای تمام دانش‌آموزان در تمام مقاطع در وهله‌ی اول حکم یادگیری را دارد؛ چون در آزمون شما تمرکز بالایی دارید و بعد از آن سنجشی است.

اهمیت حضور درآزمون‌ها

آزمون برای تمام دانش‌آموزان در تمام مقاطع در وهله‌ی اول حکم یادگیری را دارد؛ چون در آزمون شما تمرکز بالایی دارید و بعد از آن سنجشی است. شما در هر آزمون می‌توانید تجربه‌ی جدیدی کسب کنید و خودتان را به لحاظ فیزیکی با شرایط آزمون سازگارتر کنید.

آزمون را با کنکور اشتباه نگیرید و سعی نکنید به بهانه‌ی درس نخواندن و آمادگی نداشتن در جلسه شرکت نکنید. شما در آزمون‌ها شرکت می‌کنید که یاد بگیرید، خودتان را بشناسید، تکنیک‌های خود را پیاده‌سازی کنید و تجربه کسب کنید تا بهترین روش‌های خود را پیدا کنید و بتوانید در جلسه‌ی کنکور که برای شما سرنوشت‌ساز است به نحو احسن حضور پیدا کنید. خودتان را گول نزنید و به خودتان بقبولانید که آزمون هم جزئی از برنامه‌ی زندگی شماست؛ پس به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هیچ وقت از آزمون عقب نمانید.

اگر از آزمون عقب بیفتید و حضورتان سر جلسه پیوسته نباشد نمی‌توانید برنامه‌ی کانون را به‌درستی اجرا کنید و برنامه‌ی شما هم به هم می‌ریزد یا باید تلاش و زمان مضاعف صرف کنید تا این عقب‌ماندگی را جبران کنید. این کار فشار زیادی به شما می‌آورد. درنهایت نمی‌توانید درست جایگاهتان را بشناسید و به نتیجه‌ی دلخواهتان برسید. پس حضور پیوسته در آزمون را دریابید.