نوروز 96

زمان‌بندی خواب در ابتدای راه (2)

ساعت خواب، یک برهه‌ی زمانی روزمره‌ی ساده نیست. همان گونه که در برنامه‌ریزی درسی هم نباید آن را به صورت یک فعالیت چندساعته‌ی ساده ببینیم. نوع برنامه‌یزی برای زمان‌بندی خواب باید هدفمند و ثابت باشد.ساعت خواب، یک برهه‌ی زمانی روزمره‌ی ساده نیست. همان گونه که در برنامه‌ریزی درسی هم نباید آن را به صورت یک فعالیت چندساعته‌ی ساده ببینیم. نوع برنامه‌یزی برای زمان‌بندی خواب باید هدفمند و ثابت باشد. خواب و استراحتِ استاندارد تأثیر ویژه‌ای بر کیفیت یادگیری دارد. با توجه به اهمیت کم‌نظیری که این پارامتر در برنامه‌ی شما دارد برای رسیدن به میزان ایده‌ال آن- کم کردن از ساعت خواب تابستانی- این بار این تغییر باید با ریتم سریع‌تری انجام شود.

ثابت کردن زمان‌بندی خواب در برنامه‌ریزی یک اصل مهم است. متغیر بودن زمان خواب علاوه بر چالشی که برای ساعت بیولوژیک بدن ایجاد می‌کند، حفظ تعادل در برنامه‌ریزی را نیز دشوار می‌کند. رعایت نوعی زمان‌بندی ثابت برای زمانِ به خواب رفتن و بیدار شدن می‌تواند مقدمه‌ی تنظیم دقیق زمانِ آن را فراهم کند.

می‌توانید با اضافه کردن یک استراحت خیلی کوتاه 45-60 دقیقه‌ای نیم‌روزی ساعت خواب شبانه را از زمان طولانی‌ای همچون 9 ساعت به 7 ساعت کاهش دهید. ضمن این‌که رعایت تعادل «مطالعه- استراحت» که باعث داشتن استراحت‌های منظم در بین بازه‌های مطالعه می‌شود تا حد خیلی زیادی به کاهش خستگی شما در طول روز کمک می‌کند.

این تعادل به شما می‌گوید که بعد از هر بازه‌ی مطالعاتی باید متناسب با میزان مطالعه، استراحت کنید. مثلاً استراحتِ پس از مطالعه‌ی 2 ساعته‌ی یک درس اختصاصی باید حداقل 20 دقیقه باشد و استراحتِ پس از مطالعه‌ی 1 ساعته‌ی یک درس عمومی، 15 دقیقه.

راهکار‌های تنظیم زمان‌بندی خواب در برنامه‌ریزی، بسیار ساده هستند. برای رسیدن به نظم برنامه‌ای خاصی که به دنبال آن هستید فقط و فقط باید با پیوستگی این راهکار‌ها را دنبال کنید.

تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی