چرا خط‌های سفید را پررنگ‌تر می‌کنند؟

در آغازین روزهای مهر آماده‌باشِ پلیس راهنمایی و تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تدبیری است برای جلوگیری از به‌هم‌‌پیچیده شدن ترافیک و ایجاد آرامش حقوق شهروندی ما.در آغازین روزهای مهر آماده‌باشِ پلیس راهنمایی و تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تدبیری است برای جلوگیری از به‌هم‌‌پیچیده شدن ترافیک و ایجاد آرامش حقوق شهروندی ما. پررنگ کردن خطوط سفید عابر پیاده و محل عبور دانش‌آموزان توسط مأموران، نشانه‌ای از همین تدبیر است. واقعاً چرا شما بچه‌ها از روی رنگ‌های سفید عابر پیاده بیش‌تر تردد می‌کنید؟ شاید پررنگ‌ شدن رنگ‌های سفید پیامش را به شما داده است: «از روی من عبور کنید تا امنیت بیش‌تری داشته باشید.»

تأکید و توجه به یک عادت درست یا تکیه بر نقطه‌ی مثبت به شما می‌آموزد اکنون که در آغاز سال تحصیلی هستید به کار خوب «مطالعه‌ی درس‌های هر روز در همان روز» عادت کنید. با این کار هرگز در طول سال شب‌های سخت امتحان را تجربه نخواهید کرد.