محمد طبیب زاده:درسنامه‌ی فصل صفر دیفرانسیل به همراه تست

نکات و سوالات چهارگزینه ای از فصل صفر درس دیفرانسیلدانش آموزان عزیز چهارم ریاضی؛


فایل درسنامه ی فصل صفر درس دیفرانسیل (مبحث آزمون 23 مهر 95) را از ذیل دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه