آداب و رسوم جمعه‌های ما

آزمون‌های کانون آیین خاص خودش را دارد. باید دو هفته‌ای برایش تدارک ببینی و البته درس خواندن با برنامه برای حضور در مراسم جمعه به کمی زحمت نیاز دارد.

آداب و رسوم جمعه‌های ما

آزمون‌های کانون آیین خاص خودش را دارد. باید دو هفته‌ای برایش تدارک ببینی و البته درس خواندن با برنامه‌ برای حضور در مراسم جمعه به کمی زحمت نیاز دارد. بی‌‌توجه به برنامه‌ی راهبردی و نادیده گرفتن آن در طول دو هفته، کار را برایت کمی دشوار می‌کند. برای حضور در مراسم جمعه باید شب آرامی را پشت سر بگذاری، صبح به‌‌موقع از خواب بیدار شوی و بی‌هیچ اغراقی سر ساعت با یک پوشش مناسب دانش‌آموزی، مراسم را جدی بگیری!

رسم است که در این مهمانیِ چندساعته سر جایت بنشینی و به ده‌ها سؤال فکر کنی. سوادت را محک بزنی، توان حل مسئله را در خودت تشخیص بدهی، قدرت تصمیم‌گیری‌ات را بسنجی، هیجانت را کنترل کنی و... .

خلاصه این‌که در این مهمانی متفاوت بتوانی عادت‌ها، مهارت‌ها و روش‌های یادگیری‌ات را بهتر بشناسی.

گاهی نیاز داریم آن‌چه را آموخته‌ایم و مهارتی را که بلد هستیم از خودمان بپرسیم تا بدانیم اکنون در چه جایی هستیم و به دنبال چه چیزی باید بگردیم. عصر جمعه رسم است که چند ساعتی از تجربه‌ی آزمونی که پشت سر گذاشته‌ای بنویسی که چه نکات مهمی آموخته‌ای تا آیین یادگیری‌ را تمام و کمال انجام داده باشی.