قدم اول در آزمون، مطالعه‌ی دقیق برنامه‌ی راهبردی است

اولین قدم برای آمادگی در آزمون بعدی، مطالعه‌ی دقیق برنامه‌ی راهبردی است؛ این‌که بدانید باید از هر درس چه مباحثی و از چه صفحه تا چه صفحه‌ای را یاد بگیرید.اولین قدم برای آمادگی در آزمون بعدی، مطالعه‌ی دقیق برنامه‌ی راهبردی است؛ این‌که بدانید باید از هر درس چه مباحثی و از چه صفحه‌ تا چه صفحه‌ای را یاد بگیرید. این اطلاعات اگرچه به‌ظاهر ساده به نظر می‌رسند ولی بسیار سرنوشت‌ساز و تأثیرگذار بوده و درواقع تعیین‌کننده‌ی مسیر مطالعاتی شما در 15 روز آینده هستند.

شما باید برنامه‌ی راهبردی را چندین بار و برای هر درس، به‌دقت مطالعه کنید و در هر درس با برنامه‌ی درسیِ مدرسه و کلاس درس، مطابقت دهید تا اولاً خلأهای احتمالی موجود را شناسایی کنید تا اگر درس خاصی در مدرسه از برنامه‌ی راهبردی عقب‌تر است، خودتان با استفاده از منابع کمک‌درسی تا حدودی این اشکال را برطرف کنید. ثانیاً در کلاس با تمرکز حواس، مطالب مهم و کلیدی مباحثی را که برای آزمون بعدی تعیین شده‌اند یادداشت کنید و روی آن‌ها تمرکز کنید.