راهیابی دانش آموزکرمانشاهی به المپیادریاضی دانشگاه کانادا

دانش آموز نخبه کرمانشاهی به المپیاد ریاضی دانشگاه واترلو کانادا راه یافت .

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما رییس سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه گفت : سپیده عبدالملکی دانش آموز پایه هفتم با کسب رتبه اول آزمون نخبگان ریاضی دانان جوان کشور به مسابقات المپیاد ریاضی دانشگاه واترلو کانادا راه یافت.

سلیمان محبی افزود : عبدالمکی در آزمون نخبگان ریاضی دان جوان که خرداد امسال در تهران برگزار شد موفق به کسب نمره قبولی این آزمون برای ورود به المپیاد ریاضی دانشگاه واترلو کانادا شد.

وی گفت : سپیده عبدالمکی امسال در آزمون ریاضی استانی موفق به کسب 99 امتیاز از 100 امتیاز ریاضی و 100 امتیاز از 100 امتیاز مسابقات کشوری شد که رتبه اول در استان و کشور را به خود اختصاص داد .

سپیده عبدالملکی به علت کسب نمره عالی در مرحله اول آزمون ریاضی دانان جوان کشوری به المپیاد ریاضی دانشگاه واترلو راه یافت.

منبع :