هوشمندسازی هنرستان باقرالعلوم در شهرستان انار

هوشمندسازی هنرستان باقرالعلوم در شهرستان اناربنیاد علمی آموزشی قلم چی، هنرستان باقرالعلوم درشهرستان انار از توابع استان کرمان را هوشمندسازی نمود.

این واحد آموزشی در سال 1381 تاسیس شده و 140 دانش آموز پسر را در مقطع فنی و حرفه ای تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی شامل یک پرده هوشمند ، یک دستگاه ویدئو پروژکتور و یک دستگاه لپ تاپ می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 49/000/000 ریال (4میلیون و 900هزارتومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 ریال (4 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 9/000/000 ریال (نهصد هزار تومان) از سوی آقای عسگری نماینده بنیاد درشهرستان انار پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 516مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی هنرستان باقرالعلوم در شهرستان انار