نوروز 96

کشف جهانی نهفته در منطقه مرجانی‌ِ هاوایی

منطقه پر رمز و راز صخره‌های مرجانی عمیق هاوایی، زیستگاه انبوهی از جلبک‌هاست و از جمعیت قابل‌توجهی از گونه‌ها حمایت می‌کند که در هیچ یک از دیگر نقاط دریایی زمین پیدا نمی‌شوند.منطقه پر رمز و راز صخره‌های مرجانی عمیق هاوایی، زیستگاه انبوهی از جلبک‌هاست و از جمعیت قابل‌توجهی از گونه‌ها حمایت می‌کند که در هیچ یک از دیگر نقاط دریایی زمین پیدا نمی‌شوند.

به گزارش ایسنا، مطالعه ۲۰ ساله روی این منطقه مرجانی نشان می‌دهد صخره‌های عمیق، زیستگاه بسیاری از انواع گونه‌های منحصر به فرد و متمایز هستند که در صخره‌های سطح آب با پوشش صددرصد مرجانی پیدا نمی‌شوند.

در حالی که اطلاعات بسیاری در مورد زیستگاه‌های مرجانی استوایی و سطحی وجود دارد تنوع و اهمیت زیست شناختی این اکوسیستم‌های عمیق دریایی که عمق ۳۰ تا ۱۵۰ متری آب هستند به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است.

در یکی از بزرگترین و جامع‌ترین مطالعات مجموع ۲۵۹۰ کیلومتر از مجمع‌الجزایر هاوایی در مدت دو دهه و با به کارگیری روش‌ها و تجهیزات پیشرفته مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مطالعه روی منطقه وسیعی با صددرصد پوشش مرجانی در عمق ۹۰ متری از سطح آب بود.

"آنتونی مونتگومری" زیست‌شناس آمریکایی و یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: این منطقه از گسترده‌ترین و پرتراکم‌ترین صخره‌های مرجانی در هاوایی است. همچنین جالب توجه بود که چنین گروه‌های مرجانی در عمق آب پیدا شده است.

در این مطالعه بیش از ۷۰ گونه جلبک شناسایی شد که از گروه‌های منحصر به فرد ماهی‌ها و بی‌مهره‌ها حمایت می‌کنند. مرجان‌ها و جلبک‌ها برای عملیات فتوسنتز به نور خورشید نیاز دارند و در این مطالعه وجود بسیاری از زیستگاه‌های صخره‌ای عمیق با وجود آب‌های شفاف مرتبط است.

به گزارش روزنامه گاردین، در این بررسی مشخص شد تنوع گونه‌های جلبکی در عمق حدودا ۹۰ متری به اوج خود می‌رسد.

منبع :