اینفوگرافیک: کانونی‌ها در تابستان

در این قسمت اینفوگرافیک دانش آموزان کانونی‌در تابستانی که گذشت نمایش داده شده است....

در این قسمت اینفوگرافیک دانش آموزان کانونی‌در تابستانی که گذشت نمایش داده شده است....

این پوستر توسط سارا تکینی مدیر واحد دبستان تهران جنوب طراحی شده است


اینفوگرافیک: کانونی‌ها در تابستان

مطالب مرتبط ...