بررسی امکان تولید الکتریسته پایدار از ارتعاشات گرافن

'مهدی نیک عمل ' محقق دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی ومحققانی از دانشگاه‌های ارکانزاس آمریکا و آنتورپ بلژیک، امکان تولید الکتریسیته پایدار جهت تامین انرژی مورد نیاز نانو ماشین‌ها را بررسی کردند

بررسی امکان تولید الکتریسته پایدار از ارتعاشات گرافن

'مهدی نیک عمل ' محقق دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی ومحققانی از دانشگاه های ارکانزاس آمریکا و آنتورپ بلژیک، امکان تولید الکتریسیته پایدار جهت تامین انرژی مورد نیاز نانو ماشین ها را بررسی کردند،نتایج این تحقیق درآخرین شماره مجله PRL به چاپ رسیده است.

 200 سال بعد از رابرت براون که برای اولین بار حرکت براونی ( در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی ذرات غوطه ور در سیال (مایع یا گاز) بر اثر برخورد این ذرات با اتم ها یا مولکول های سیال گفته می شود) ذرات محلول در آب را مورد بررسی قرار داد، فیزیک دانان همچنان در حال رمزگشایی از حرکات براونی هستند.
' مهدی نیک عمل' محقق ایرانی به همراه همکارانش دریافتند که گرافن آزاد مانند ذرات براونی به طورمداوم در حال ارتعاش است، هنگامی که تداخل های متناوب منجر به لرزش و انحنای غشاء می شود، این ارتعاشات اتفاق می افتد، شاید از این ارتعاشات که دردمای اتاق اتفاق می افتد بتوان برای تولید انرژی مورد نیاز برای نانو ماشین ها استفاده کرد.
حرکات عمودی در گرافن معلق در مقیاس اتمی به وسیله میکروسکپ الکترونی روبشی توسط این تیم پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت، پژوهشگران از ابزاری استفاده کردند که می تواند برای 10هزارثانیه به طور متناوب از حرکات عکس برداری کند.
همان طور که برای حرکات براونی انتظار می رود، پژوهشگران متوجه شدند که غشاها به صورت تصادفی لرزش می کنند و در طول آزمایش بیشترین تغییرات ارتفاع 10 نانومتر اندازه گیری شد، به علاوه در زمان هایی انحنای غشاها به سمت درون با سرعت بالاتر و گام های طولانی تر و جهش های بلندتر از لرزش های پس زمینه به وقوع پیوست، انرژی جنبشی این جهش ها به اندازه کافی بزرگ است و می توان با تبدیل آن به انرژی الکتریکی یک منبع انرژی در ابعاد نانو بدست آورد.
با اینکه پژوهشگران، غشاها را به مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه بررسی کردند انتظار دارند که این ارتعاشات و جهش ها به طور نامحدود ادامه یابد و به این ترتیب انرژی برای نانوماشین ها به طور پیوسته تولید شود.
این مقاله در آخرین شماره مجله PHYSICAL REVIEW LETTERS به چاپ رسیده و خبر آن در سایت انجمن فیزیک آمریکا منتشر شده است.

منبع :