روبات نگهداری از کودک در چین

این روبات انسان نمای سخنگو، هنگامی که والدین کودک در منزل حضور ندارند از کودک نگهداری می‌کند.این روبات انسان نمای سخنگو، هنگامی که والدین کودک در منزل حضور ندارند از کودک نگهداری می کند.

این روبات با کودک تعامل می کند و نقش والدین را برایش دارد.

این روبات برروی سینه خود تبلت لمسی دارد که با آن ،هم با کودک و هم با والدین از راه دور ارتباط برقرار می کند.

این روبات مجهز به دوربین است که کودک را می بیند و به والدین نیز امکان مشاهده و نظارت بر کودکان و حتی صحبت با آنها را از راه دور می دهد.

این روبات به حسگرهایی نیز مجهز است که می تواند احساسات کودکان را نیز درک کند، صحبت آنها را بشنود و حتی حس لامسه دارد و می تواند آنها را نوازش کند.

منبع :