موش بازیگوش

نقاشی‌های نقطه به نقطه تنها وصل کردن اعداد به یکدیگر نیست. 

 در این صفحه یاد می‌گیرید چگونه برای کشیدن یک نقاشی زیبا خطوط را با ظرافت و زیبایی به هم وصل کنید. سپس تمرین رنگ‌آمیزی می‌کنید. ابتدا نقاط را بر اساس شماره با دقت به هم وصل کنید و بعد به دلخواه رنگ‌آمیزی کنید.

بچه‌ها نقطه به نقطه - موش بازیگوش


منبع :