ششمی‌ها تمرکز را روی ششم بگذارید

با توجه به تغییر کتاب‌ها و برگزاری آزمون‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی سالی پر از تلاش و سخت‌کوشی را در پیش دارید.با توجه به تغییر کتاب‌ها و برگزاری آزمون‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی سالی پر از تلاش و سخت‌کوشی را در پیش دارید.

در سال‌های اخیر اساس برگزاری آزمون‌های تیزهوشان از کتاب‌های ششم بوده و برای آزمون‌های نمونه‌دولتی 70 درصد سؤالات از مقطع ششم است.

با تمرکز روی مباحث کتاب‌های ششم و تسلط کافی روی مطالب آن میزان موفقیت خود را افزایش دهید و با برنامه‌ریزی دقیق در ایام عید برای مرور مطالب کتابپنجمبرای آزمون‌ها تسلط کامل پیدا کنید.