تلفیق برنامه مدرسه و آزمون

تابستان را پشت سر گذاشته‌ایم و نیم‌سال اول شروع شده است. آن‌چه در تابستان روی داده اگر مطلوب بوده است حفظ کنید و اگر مناسب نبوده فراموش کنید و به فکر تغییر باشید.تابستان را پشت سر گذاشته‌ایم و نیم‌سال اول شروع شده است. آن‌چه در تابستان روی داده اگر مطلوب بوده است حفظ کنید و اگر مناسب نبوده فراموش کنید و به فکر تغییر باشید. در ابتدای کار توصیه‌ی بسیار جدی این است که هدف‌گذاری میان‌مدت را جدی بگیرید. از نیم‌سال اول چه می‌خواهید؟ برای هدفتان آزمون به آزمون تلاش کنید و موفقیت‌تان را رقم بزنید. خودتان را به برنامه‌ی راهبردی بچسبانید و با اعتماد به آن به سوی موفقیت پیش بروید.

اگر در درسی برنامه‌ی آزمون با برنامه‌ی مدرسه مطابق نبود (به ندرت این اتفاق می­افتد و در صورتی که روی دهد در یک یا دو درس خواهد بود) برنامه‌ی مدرسه را در اولویت قرار دهید. این را هم در نظر داشته باشید که غیبت کردن در آزمون‌ها به‌شدت به نظم برنامه‌ریزی شما آسیب می­زند. از آن بپرهیزید. اگر منابعتان در تابستان مؤثر نبوده‌اند در ابتدای پروژه، منابع خود را اصلاح کنید و همواره این را به خاطر بسپارید که «اولین گام برنامه‌ریزی، انتخاب کتاب است.»