مدرسه‌ی خوب

محیط مدرسه یک محیط صمیمی است ولی رابطه‌ی دانش‌آموز و معلم رابطه‌‌ای جدی است.با فرا رسیدن مهرماه و دغدغه‌ی انتخاب مدرسه، سعی دارم ویژگی‌های یک مدرسه‌ی خوب را بیان کنم:

_ یک مدرسه‌ی خوب کارکنان باسابقه، نتایج و موفقیت‌های درخشان دارد.

_ محیط مدرسه یک محیط صمیمی است ولی رابطه‌ی دانش‌آموز و معلم رابطه‌‌ای جدی است.

_ برنامه‌ی آموزشی اضافی ندارد؛ زیرا ساعات زیاد آموزشی، خودآموزی را محدود کرده و چیزی جز خستگی و خواب عصر به ارمغان نمی‌آورد. علاوه بر این، ساعت زیاد آموزشی برنامه‌ریزی شخصی را دشوارتر خواهد کرد.

_ تعداد نفرات کلاسی مناسب باشد. تجربه نشان می‌دهد هر چه تعداد نفرات در کلاس کم‌تر باشد، توجه آموزشی معلمان بیش‌تر است.

فاصله گرفتن از مدرسه، به‌‌خصوص در سال آخر، بسیار اشتباه است. هیچ کلاسی نمی‌تواند جایگزین آن شود. داشتن حس منفی نسبت به مدرسه مخصوصاً نسبت به دبیران، دانش‌آموز را با تنش و فشار روحی مواجه کرده و این فشار موجب خستگی و آشفتگی ذهن و نهایتاً افت تحصیلی دانش‌آموز می‌شود.