نحوه‌ی طراحی برنامه‌ی مطالعاتی (2)

مطالعه‌ی تصادفی بدترین اشتباه هر دانش‌آموز است و منجر به شکست می‌شود. برای منظم بودن باید تصمیم بگیرید چه چیزی را در چه وقت مطالعه می‌کنید. اولویت‌های خود را برای موفقیت بیش‌تر طراحی کنید.

مطالعه‌ی تصادفی بدترین اشتباه هر دانش‌آموز است و منجر به شکست می‌شود. برای منظم بودن باید تصمیم بگیرید چه چیزی را در چه وقت مطالعه می‌کنید. اولویت‌های خود را برای موفقیت بیش‌تر طراحی کنید.

مراحل:

6- رفتن به کتابخانه: می‌توانید برای انجام تکلیف خود به کتابخانه بروید و از کتابدار برای تکلیفتان راهنمایی بخواهید. او با استفاده‌ از مرجع‌هایی که به کتاب شما مربوط است می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

7- سؤالات امتحانات گذشته را حل کنید. برخی از مدارس ممکن است یک مجموعه‌سؤال از امتحانات گذشته داشته باشند. این سؤالات را با در نظر گرفتن زمان حل کنید.

8- چند ساعت در روز مطالعه کنید. مطالعه‌ی روزانه سلول‌های مغزتان را فعال نگه می‌دارد. پس از مطالعه‌ی چند صفحه بدون نگاه کردن به کتاب خلاصه‌ای از آن‌چه خوانده‌اید بنویسید.


منبع :