دوشنبه 5 مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی 96-1395، از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، هدایایی به دانش آموزان دبیرستان دخترانه فدک واقع در منطقه یافت آباد تهران تقدیم شد.

در این مراسم آقایان قلم چی مدیر بنیاد علمی آموزشی قلم چی، قربانی (مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز تهران)، ثقلینی و شریعتی از خیرین مدرسه ساز تهران، خانم ها اشراقی و علی بخشی و آقای رضایی از اعضای شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی، حاج آقا سرمه و خانم علومی مدیران بورسیه بنیاد قلم چی، و نیز همکاران واحد بورسیه تهران، در این مراسم حضور یافته بودند. مهمانان این مراسم با حضور در کلاس ها، هدایای دانش آموزان را که شامل کیف و لوزم التحریر می شد، به آنان اهدا نمودند.

در پایان دانش آموزان با حضور در سالن اجتماعات دبیرستان به سخنان آقای کاظم قلم چی درباره روش های دستیابی به موفقیت تحصیلی گوش دادند.

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک


اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک


اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک

اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان فدک