زیربنای پیشرفت درسی

همان طور که برای ساختن هر بنایی زیربنایی مستحکم لازم است، انجام درست هر کاری با فراهم کردن زمینه‌ی مناسب آن شروع می‌شود...

همان طور که برای ساختن هر بنایی زیربنایی مستحکم لازم است، انجام درست هر کاری با فراهم کردن زمینه‌ی مناسب آن شروع می‌شود.اکنون که پروژه تابستان به اتمام رسیده و در آغاز نیمسال اول هستید،باید گام‌های اول را با فراهم کردن زیربنایی مستحکم، حساب‌شده برداریدتا بتوانید پیشرفت خوبی در شرایط درسی‌تان داشته باشید

کارنامه‌ی پنج درس ابزاری بی‌نظیر برای مهیا کردن این زیربناست.

نکته‌ای مشترک یا به عبارتی ابهامی همیشگی در روند مطالعاتی دانش آموزان وجود دارد و آن نبود رویکردی مناسب ودیدگاهی شفاف نسبت به درس‌های مختلف و میزان مطالعه‌ی آن‌ها است.اکثریت قریب به اتفاق، در درسی افراط می‌کنندیا در مبحثی تفریط، بی‌آن‌که تصویری روشن از عملکرد خود در ماه‌های گذشته داشته باشند.

راه حل؟ راه‌حل این مشکل کارنامه‌ی پنج نوع درس، در صفحه‌ی شخصی دانش‌آموز است که درس‌هارا به نقاط قوت پایدار،نقاط قوت،درس‌هایی که به اندکی تلاش نیاز دارند،نقاط نوسانی ودرس‌هایی که به تلاش جدی نیازمندند، تقسیم و تفکیک کرده است.

زیربنای پیشرفت درسی

ابتدا از کجا شروع کنید وکدام درس‌هارا بیش‌تر بخوانید؟

واقعیت این است که روش ثابتی وجود ندارد. یک مربی فوتبال با روش مخصوص به خود تیمش راهدایت می‌کند...اما

توصیه ما این است که ابتدا ازنقاط قوت خود شروع کنید. روش‌های موفق خود را در درس‌هایی که قوی هستید به درس‌هایی که نیاز به کمی تلاش دارند و به درس‌های نوسانی تعمیم دهید و در درس‌های دشوارترهم از قسمت‌ها و فصل‌هایی که برای‌تان ساده‌تر وجذاب‌تر است شروع کنید. مطمئن باشید که حتماً موفق خواهید شد.

تغییررا تجربه کنید.....