علی کرامت:روش مطالعه زیست‌شناسی(مبحث‌های23 مهر)

در فایل صوتی پیوست به شما پیشنهاداتی برای روش مطالعه زیست‌شناسی متناسب با مبحث‌های 23 مهر ارائه شده است .

یکی از چالش‌های متداول دانش‌آموزان تجربی روش مطالعه درس زیست است.

می توان به جرأت گفت روش مطالعه هر فرد مخصوص خودش است و در همین سایت قسمت کلکسیون روش‌ها ما روش‌های کلی مطالعه زیست را از زبان   رتبه برترهایی که در این درس درصد خوبی در کنکور کسب کرده‌اند، گذاشته ایم و شما می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی مطالعه خود ، مناسب‌ترین روش  را  برای خود انتخاب کنید.


مؤثرتر از روش مطالعه کلی، روش مطالعه مبحث محور است .


در فایل صوتی پیوست به شما دوستان عزیز پیشنهاداتی برای روش مطالعه زیست‌شناسی متناسب با مبحث‌های 23 مهر ارائه شده است .


فایل های ضمیمه