علی کرامت:روش مطالعه زیست‌شناسی(مبحث‌های23 مهر)

در فایل صوتی پیوست به شما پیشنهاداتی برای روش مطالعه زیست‌شناسی متناسب با مبحث‌های 23 مهر ارائه شده است .یکی از چالش‌های متداول دانش‌آموزان تجربی روش مطالعه درس زیست است.

می توان به جرأت گفت روش مطالعه هر فرد مخصوص خودش است و در همین سایت قسمت کلکسیون روش‌ها ما روش‌های کلی مطالعه زیست را از زبان   رتبه برترهایی که در این درس درصد خوبی در کنکور کسب کرده‌اند، گذاشته ایم و شما می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی مطالعه خود ، مناسب‌ترین روش  را  برای خود انتخاب کنید.


مؤثرتر از روش مطالعه کلی، روش مطالعه مبحث محور است .


در فایل صوتی پیوست به شما دوستان عزیز پیشنهاداتی برای روش مطالعه زیست‌شناسی متناسب با مبحث‌های 23 مهر ارائه شده است .


فایل های ضمیمه