هفتمی رکابزن المپیکی ایران در تور تک مرحله‌ای آلماتی

رکابزن المپیکی ایران در تور تک مرحله ای قرزاقستان مقام هفتم را به دست آورد.رکابزن المپیکی ایران در تور تک مرحله ای قرزاقستان مقام هفتم را به دست آورد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، تیم دوچرخه‌سواری پیشگامان در تور یک مرحله‌ای آلماتی قزاقستان شرکت کرد و آروین گودرزی با قرار گرفتن در رده هفتم بهترین عملکرد را در میان رکابزنان این تیم داشت.

در پایان این تور که به مسافت ۱۸۶ کیلومتر برگزار شد، ۴۱ رکابزن نتوانستند آن را به پایان برسانند که در میان آنها نام سید معزالدین سید رضایی و حمید بیک خورمیزی وجود دارد. 

رده بندی انفرادی رکابزنان:

۱. الکسی لوتسینکو از تیم آستانا قزاقستان با زمان چهار ساعت و ۲۳ ‌دقیقه و ۵۵ ثانیه

۲. مائورو فینتو از تیم یونیرو ایتالیا  با اختلاف زمانی سه ‌دقیقه و ۴۴ ثانیه نسبت به نفر اول

۳. رومن مایکین از تیم گاز پروم روسیه با اختلاف زمانی سه ‌دقیقه و ۵۳ ثانیه 

.

.

۷. آروین گودرزی از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی سه ‌دقیقه و ۵۳ ثانیه نسبت به نفر اول

۱۰ . حمید پورهاشمی از تیم  پیشگامان با اختلاف زمانی سه ‌دقیقه و ۵۳ ثانیه نسبت به نفر اول

۱۲. رحیم امامی از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی سه ‌دقیقه و ۵۳ ثانیه نسبت به نفر اول
.

.

۴۵ . محمد رجبلو از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۹ ‌دقیقه و یازده ثانیه نسبت به نفر اول

۴۶. امیر کلاهدوز از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۹ ‌دقیقه و یازده ثانیه نسبت به نفر اول

۴۹. رضا حسینی از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۱۲ ‌دقیقه و ۲۳ ثانیه نسبت به نفر اول

منبع :