تحلیل آزمون 9 مهر سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام با توجه به برگزاری آزمون 9 مهر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 9 مهر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 9 مهر سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در همه دروس دانش آموزان آزمون سخت تری را نسبت به مصوب تجربه کرده اند. از بین دروس فوق درس ریاضی با دو بازه ترازی منطبق، بهترین درس از لحاظ ده دهی است.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی