رتبه‌های برتر هنرستان هم کار کردند و هم درس خواندند

درجشن رتبه‌های برتر کانون چه گذشتروز پنجشنبه 8مهرماه 1395 جشن تقدیر از رتبه های برترهنرستان در ساختمان مرکزی کانون برگزارشد.

برخلاف انتظار بنده تعداد بسیاری از رتبه های برتر چه دختر و چه پسر هم کارمی کردند و هم درس می خواندند.

بعضی ها کشاورزی، بعضی ها فروشندگی و حتی کار در ایستگاه بی آرتی و ...

بعضی از هنرستانی ها براین باورند که ما وقت نداریم و یا اصلا ما نمیتوانیم دانشگاه دولتی قبول شویم ویا جزو رتبه های برترباشیم.

میدانید چرا؟

جمله ای از کاظم قلم چی همیشه در ذهن من هست که می فرمایند: بهترین خودت باش

مشکل اینجاست که خیلی ها خودشان را باورندارند که تفاوت آنها با این عزیزان برتر همین خودباوری و اراده است.

انقد خودرا باور داشتند که وقت آزاد خود را باکارکردن می گذراندند.

جالب بود از بین آنها اکثریت به این موضوع اشاره کردند که خواستن توانستن است و با یک برنامه ریزی خوب میتوان به هدف شایسته رسید.

برنامه ریزی یعنی کسانی که مجبور به کاربودند صبح تا ظهر کارمیکردند و بعد درس میخواندند البته این را هم درادامه خاطرنشان کنم که بدون استثنا همگی در وهله ی اول درس را مقدم برکار می دانستند.

دوستان عزیز من خودرا باورداشته باشید.

کسانی که بیشتر تلاش کنند و بهتراز وقت خود استفاده کنند حتما نتیجه بهتری میگیرند.

ایمان صادقی فرد - مسوول دفترچه الکتروتکنیک و الکترونیک

مطالب مرتبط ...