نوروز 96

انتقال سلول‌های بنیادی با کمک و هدایت ام ار ای به مغز

تیمی از محققان جان هاپکینز گزارش داده اند که در مطالعات جانوری، می‌توانند سلول‌های بنیادی را با روشی دقیق و از طریق یک کاتتر شریانی با ام ار آی به مغز منتقل کنند.به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، اگرچه درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی بسیار امیدوار کننده به نظر می آیند اما بسیاری از مطالعات بالینی صورت گرفته با استفاده از آن ها با شکست مواجه شده است.

از نظر محققین چاره این امر، ایجاد ابزاری است که بتواند این سلول های بنیادی را به صورت هدفمند به نواحی مختلف مغزی هدایت و منتقل کند. آن ها از تزریق درون شریانی استفاده کردند که شامل استفاده از یک کاتتر یا لوله توخالی بود که به درون عروق خونی وارد می شود و به نواحی سخت الوصول مغز می رسد.

اینک محققان امیدوارند از این ابزار برای تزریق سلول های بنیادی به محل دقیق و دلخواهشان استفاده  کنند. اما نیاز به راهی برای مونیتور کردن کاتتر و حرکت سلول های بنیادی نیز هست.

به این منظور آن ها کاتتر را تحت نظارت با اشعه ایکس وارد کردند و خوک یا سگ بیهوش شده را به درون ماشین MRI وارد کردند. هر چند ثانیه تصاویری از جانور گرفته شد. زمانی که کاتتر به مغز رسید، محققین یک ماده کنتراست زای بی ضرر که حاوی اکسید آهن بود و بوسیله MRI قابل تشخیص بود را پیش تزریق کردند.

با استفاده از این ماده، آن ها توانستند دریابند که بعد از تزریق سلول های بنیادی، این سلول ها به کجا خواهند رفت. آن ها سلول های پیش ساز گلیالی و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازمغز استخوان را تحت MRI به جانور تزریق کردند.

صدای ناشی از فعالیت انسان بر حیوانات نیز تاثیر منفی دارد


  • مطالب مرتبط ...
    پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
      برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
    دبیر : احسان عزیزآبادی