نوروز 96

تحلیل آزمون چهارم دبستان - 9مهر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان از نگاه دبیران
نظرات خود در مورد سوالات را به اشتراک بگذارید و

نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون چهارم دبستان - 9مهر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان - 9مهر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان - 9مهر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان - 9مهر از نگاه دبیران

معادلات مثلثاتی از حسابان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : ایمان نخستین