جوانان ایران مدال نقره ماده سر طناب سنگ‌نوردی آسیا راکسب کردند

در فینال قهرمانی سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان آسیا، جوانان ایران مدال نقره ماده سر طناب سنگ‌نوردی آسیا را کسب کردند.در فینال قهرمانی سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان آسیا، جوانان ایران مدال نقره ماده سر طناب سنگ‌نوردی آسیا را کسب کردند.

به‌ گزارش ‌ایسنا، فینال قهرمانی سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی مجموعه فرهنگی – ورزشی پیام تهران برگزار می‌شود. در ادامه این رقابت‌ها تیم نوجوانان ایران در ماده سر طناب توانست به مدال نقره این رقابت‌ها دست یابند. سید رضا تقی پور و سید علی رشید آبادی، اعضای تیم‌ ‌ملی نوجوانان بودند که توانستند بعد از نیکول توماس و آفی ویت نیمپانچ از تایلند به مقام دوم دست یابند.

همچنین لیم جی جون و چو سانگ هیومگ از کره به مقام سوم دست یافت.

در ادامه محمد یوسفی و امیر حسین ایمانی نیز دیگر تیم ایران بودند که مقام چهارم این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.

در ماده سر طناب و رده سنی جوانان محمد مهدی جلیلی و محمد امین محمدلو به ترتیب موفق به کسب مدال نقره و برنز رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا شدند.

شینیچیرو نومورا ژاپن نیز به مدال طلای این ماده دست یافت.

منبع :