نوروز 96

ویژگی و نکات مهم آزمون 23 مهر سوم هنرستان و دهم هنرستان

نکات مهم آزمون 23 مهر سوم هنرستان و دهم هنرستانویژگی و نکات مهم آزمون 23 مهر سوم هنرستان و دهم هنرستان

جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو