ساخت ماده و ضد ماذه با استفاده از نور

محققان روسی از موفقیت خود در محاسبه نحوه تولید ماده و ضد ماده با استفاده از لیزر خبر دادند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از ساینس دیلی، محققان موسسه فیزیک کاربردی آکادمی علوم روسیه (IAP RAS) با اعلام این خبر افزودند: به عبارت دیگر، با متمرکز کردن پالس های لیزر پرقدرت به زودی می توان با استفاده از نور، ماده و ضد ماده تولید کرد.

هنگامی که فوتون های پر انرژی از حوزه های الکتریکی قوی عبور می کنند، به حدی پرتو از دست می دهند که به اشعه های گاما تبدیل می شوند و جفت های الکترون-پوزیترون تولید می کنند و در نهایت حالت جدیدی از ماده را می سازند.

این کشف می تواند درهای جدیدی را از نظر چگونگی تولید کارآمد و مقرون به صرفه تولید ماده و ضد ماده باز کند.

تولید ضد ماده می تواند نحوه تامین انرژی سفینه های فضایی را به اندازه قابل توجهی تغییر دهد.

**ضد ماده چیست

ضد ماده یا پادمادهAntimatter مانند ماده از ذراتی به نام ضدذره تشکیل شده است که با ذرات معمولی فرق دارند. در ضد ماده بار هسته منفی و بار ذرات مداری مثبت است که معکوس ماده است.

به عنوان مثال ذره ای به نام پوزیترون وجود دارد که تمام ویژگی هایش به جز بار الکتریکی مشابه الکترون است. پوزیترون حامل بار مثبت است در حالی که بار الکترون منفی است. (البته نباید پوزیترون را با ذره باردار مثبت دیگر، یعنی پروتون، اشتباه گرفت). فیزیکدانان ذرات، پوزیترون را پادماده الکترون می دانند.

منبع :