بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان شبانه روزی الهام رازقان را در شهر رازقان از توابع شهرستان زرندیه در استان مرکزی را هوشمندسازی نمود.

این واحد آموزشی در سال 1374 تاسیس شده و 70 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی شامل یک پرده هوشمند ، یک دستگاه ویدئو پروژکتور و یک دستگاه لپ تاپ  می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 ریال (4 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) از سوی آقای کتابدار نماینده بنیاد درشهرستان زرندیه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 512 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان الهام رازقان در شهرستان زرندیه