فلش کارت‌های آزمون 23مهر سوم ریاضی

کارت آزمون سوم ریاضی وی‍ژه‌ی آزمون 23مهر1395 را در زیر مطالعه کنید...

بهترین ابزار برای مرور و جمع‌بندیدروس در زمان کم، فلش‌کارت‌های کانون است.اگر با این محصول آشنا نیستید ازهمین حالا برای آزمون پیش‌رو (آزمون 23 مهر 1395)، برای هردرس از کارت‌های زیر که مطابق با مباحث آزمون پیش‌روست، استفاده کنید.

امتیاز استفاده از فلش‌کارت این است که شما می‌توانید کارت‌‌های مربوط به موضوع مربوطه رادر جیب یا کیف خود به‌همراه داشته باشید و از آن‌ها در مسافرت،مهمانی ،مسیر رفت و آمد(تاکسی،اتوبوس و ....) استفاده نمایید.

شما می‌توانید محصولات فلش‌کارت مقطع خودتان را از نمایندگی کانون در شهرتان تهیه کنید.

فلش کارت‌های آزمون 23مهر سوم ریاضی