نوروز 96

اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی

اهدای کیف ولوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چیهمزمان با آغاز سال تحصیلی 96-1395 از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان دخترانه قلم چی در منطقه شهرری، اهدا شد. اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چیاهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


اهدای کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرستان قلم چی


مثلثات از رياضي دوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : محمد صادق روحانی