شناسائی محل ذخیره حافظه در رشته‌های عصبی

پژوهش‌های جدید نشان دهنده وجود امیدواری برای بازیابی حافظه برخی از بیماران مبتلا به آلزایمری است که در مراحل اولیه بیماری به سر می‌برندپژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در مطالعات خود روی سیستم اعصاب و تاثیر بیماری آلزایمر بر از بین رفتن حافظه، دریافتند که امکان بازیابی حافظه در برخی از بیماران مبتلا به آلزایمر که در مراحل اولیه این بیماری به سر می برند وجود دارد.

پژوهش های جدید نشان دهنده وجود امیدواری برای بازیابی حافظه برخی از بیماران مبتلا به آلزایمری است که در مراحل اولیه بیماری به سر می برند. در این تحقیقات جدید ، پزشکان دریافتند که در برخی از موارد ابتلا به آلزیمر ، امکان بازگشت حافظه وجود دارد.

پژوهشگران اعتقاد دارند چون تاثیر اصلی آلزایمر، ایجاد اختلال در بخش اتصال سلول های عصبی یا سیناپس ها است، این بیماری ، خاطرات انسان را از بین نخواهد برد.

پژوهشگران در آزمایش های انجام شده روی نوعی از حلزون های آبی که ساختار سیستم عصبی آن ها بسیار شبیه به سیستم عصبی انسان است، دریافتند که این حلزون ها قادر به بازیابی حافظه خود در مراحل نخست ابتلا به آلزایمر هستند. این تحقیقات با پژوهش های پیشین و فرضیه های عصب شناسان در تضاد است. این افراد اعتقاد دارند، خاطرات بلند مدت در محل اتصال سلول های عصبی یا سیناپس ها ذخیره نمی شوند بلکه این خاطرات در خود رشته های عصبی وجود دارند. به همین دلیل پژوهشگران می گویند چون تاثیر اصلی آلزایمر، ایجاد اختلال در بخش اتصال سلول های عصبی یا سیناپس ها است، این بیماری ، خاطرات انسان را از بین نخواهد برد.

در همین زمینه پرفسور دیوید گلنزمن ؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا که سرپرست ارشد این پروژه تحقیقاتی است، می گوید: تا زمانی که رشته های عصبی وجود داشته و زنده هستند، خاطرات انسان در آن ها ذخیره شده اند و این موضوع به معنی این است که امکان بازیابی این خاطره ها وجود دارد. البته این بازیابی تنها در مراحل اولیه این بیماری امکان پذیر بوده و در مراحل پیشرفته آن بازیابی خاطرات، امکان پذیر نیست .

پرفسور دیوید گلنزمن ضمن تاکید بر این موضوع که خاطرات انسان در سیناپس های عصبی ذخیره نمی شوند، اعلام کرد ما در آزمایش های خود روی حلزون های آبی با استفاده از شوک های الکتریکی بر اعصاب ، قادر به اثبات این موضوع شدیم.

شرح کامل این پژوهش و نتایج به دست آمده از آن در ژورنال تخصصی online science journal eLife منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد .

منبع :

همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور