تقدیر دانشگاه بارسلونا از معلم هرسینی

دانشگاه بارسلونای اسپانیا از همکار فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش هرسین استان آذربایجان شرقی تقدیر کرد.دانشگاه بارسلونای اسپانیا از همکار فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش هرسین استان آذربایجان شرقی تقدیر کرد.

به گزارش آموزش و پرورش پانا، ششمین کنگره جهانی مدیریت روانشناسی و علوم رفتاری، حقوق و علوم اجتماعی در سپتامبر 2016 با حضور شرکت کنندگانی از سراسر دنیا در دانشگاه بارسلونای اسپانیا برگزارشد. 
 
کمیته علمی این همایش به خاطر داوری 9 مقاله از مقالات ارسال شده توسط محمد حجتی معلم شاغل در آموزش و پرورش هرسین از زحمات وی تقدیر و تشکر کرد.