ثبت 93 اختراع در حوزه زیست فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از ثبت 93 اختراع توسط مخترعان ایرانی در حوزه زیست فناوری در سال گذشته خبر داد.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از ثبت 93 اختراع توسط مخترعان ایرانی در حوزه زیست فناوری در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی، با اشاره به دستاوردهای محققان در حوزه زیست فناوری افزود: اختراعات ثبت شده حوزه‌های زیست فناوری در سال ۹۴ در داخل کشور شامل ۳۲ اختراع در حوزه پزشکی، ۲۳ اختراع در حوزه مواد و تجهیزات، ۱۵ اختراع در حوزه صنعت، ۱۰ اختراع در حوزه کشاورزی و ۵ اختراع در حوزه واکسن می‌شود.

قانعی با بیان این که علاوه آن ۴ اختراع در بخش طب بازساختی، ۳ اختراع در بخش محیط‌زیست و یک اختراع در بخش نفت نیز در سال گذشته به ثبت رسیده است، یادآور شد: در مجموع 93 اختراع در زیست فناوری به ثبت رسیده است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به اینکه بالاترین آمار اختراعات ثبت شده مربوط به بخش پزشکی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه پزشکی به پیشرفت‌های خوب رسیده‌ایم و امیدواریم در آینده نزدیک توسعه پزشکی در کشور را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: در سال 2015 در مجموع در کشور 2 مورد اختراع توسط مخترعان ایرانی در حوزه زیست فناوری، در سطح بین‌المللی نیز ثبت شده است.