خرید بیش از 160 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم طی سه سال گذشته با هدف حمایت از محصولات ساخت ایران، بیش از 160 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل خریداری کرده استوزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم طی سه سال گذشته با هدف حمایت از محصولات ساخت ایران، بیش از 160 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل خریداری کرده است

به گزارش ایسنا، دکتر محمد فرهادی در این رابطه اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همواره معتقد به ممنوعیت واردات محصولاتی که توان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد، بوده و هست.

وی افزود: تحقق اقتصاد دانش بنیان، به عنوان مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌های اصلی دولت است که یک طبیعت فرابخشی دارد که محور تعاملات وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری در دولت تدبیر و امید بوده است.

به گفته فرهادی، خوشبختانه با همکاری و تعامل بسیار نزدیک و تقسیم کار مناسب، امروز کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته است صلاحیت بیش از 2 هزار و 600 شرکت دانش‌بنیان را احراز کند.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تابعه وزارت عتف در این مورد همکاری نزدیکی با معاونت علمی و فناوری داشته‌اند و معاونت علمی هم براساس تقسیم کار یادشده با حفظ چابکی خود بدون ورود به بحث‌های ساختاری و مدیریتی حدود 48 میلیارد تومان از دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری و شرکت‌های مستقر در آنها حمایت کرده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان خاطرنشان کرد: وزارت علوم به صورت جدی در خرید محصولات ایرانی ورود کرده و به صورت فعال در این رابطه اقدام کرده است که  طی سه تفاهم نامه در سه سال اخیر با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری برای اولین بار باعث خرید بیش از 160 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل توسط مراکز تابعه وزارت عتف شده است که این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.