مدارس هوشمند در کشور گسترش می‌یابد

دکتر واعظی در مدرسه مهدیه شهرستان کرج گفت: این مدرسه به عنوان پایلوت، هوشمندسازی مدارس قرار دارد واگر دانش آموزان از این رویه استقبال کنند درصدد هستیم البرز استان علمی برای مدارس هوشمند انتخاب شود.واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدرسه مهدیه شهرستان کرج گفت: این مدرسه  به عنوان پایلوت، هوشمندسازی مدارس قرار دارد واگر دانش آموزان از این رویه استقبال کنند درصدد هستیم البرز استان علمی برای مدارس هوشمند انتخاب شود.

به گزارش برخی منابع میدانی برخی از معلمیمن در خصوص مدارس هوشمند معتقدند: مدارس هوشمند باید بتواند در تبادل نظر علمی مسئولین و دانش آموزان با سایرمدارس دیگر، توانا باشد و ارتباط برقرار کند.

مدرسه هوشمند علاوه بر دسترسی به منابع دیجیتال علمی و منابع تحصیلی مدارس دیگر؛ برای دانش آموزان نیز در هر زمان و مکان قابل رویت باشد.

منبع :