نوشیدن روزانه چای و کاهش سکته مغزی

نوشیدن چای، خطر بروز اتفاقات عروقی مغز، از جمله سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

محققان علوم پزشکی آمریکا با بررسی شش هزار و 500 نفر که سن آنها بین 44 تا 84 سال بود و روزانه یک تا شش فنجان چای می نوشیدند، دریافتند خطر بروز حملات عروق مغزی همچون سکته مغزی، نزدیک به 11 درصد در آنها کاهش نشان می داد.

منبع :