چاپ تصویر تلویزیون بر روی جعبه‌های دوچرخه برای محافظت از آنها

شاید شما هم تا به حال وسیله ای را خریداری کرده باشید و پس از دریافت متوجه شده باشید که جعبه آن در هنگام حمل و نقل آسیب بسیاری دیده است.متاسفانه در مواردی هم پیش آمده که حمل وسایل کمی غیرمحتاطانه تر صورت گرفته و شاید بهمین دلیل است که یک شرکت تولیدکننده دوچرخه از هلند به راه حل هوشمندانه ای متوسل شده است.

این کمپانی، VanMoof، دریافته که شرکت های حمل و نقل در جابجایی بسته بندی های خاصی مانند دستگاه های الکترونیکی و بخصوص تلویزیون ها محتاطانه تر عمل می کنند. با در نظر گرفتن چنین واقعیتی این شرکت دوچرخه سازی تصمیم گرفته تغییراتی در بسته بندی محصولات خود ایجاد کند و دوچرخه هایش را در جعبه هایی عرضه کند که روی آن تصویر یک تلویزیون نقش بسته است.

تصور بر این است که با دیدن تصویر تلویزیون، شرکت های حمل و نقل دقت بیشتری در جابجایی آن نشان می دهند. به گفته مدیر شرکت VanMoof، بکس راد:

اوایل سال جاری یکی از شرکای ما ایده ای خلاقانه را مطرح کرد. جعبه های ما از سایزی تقریبا برابر با یک تلویزیون صفحه تخت بسیار بزرگ برخوردار است. تلویزیون های فلت اسکرین همیشه در حمل و نقل توسط شرکت ها نهایت توجه را دریافت می کنند. ایده شریک ما این بود که اگر ما هم تصویر یک تلویزیون فلت را بر روی جعبه هایمان چاپ کنیم چه اتفاقی می افتد؟ و به همین سادگی خسارات وارده به دوچرخه های ما که از حمل و نقل ناشی می شدند 70 تا 80 درصد کاهش یافتند.

منبع :