سهم ایران از مقالات پر استناد جهان به 2/1در صد رسید

وزارت علوم اعلام کرد: براساس داده‌های پایگاه تامسون رویترز (isi) سهم ایران از مقالات پر استناد جهان به 2/1 در صد رسید.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در حالی که سهم ایران از تولید علم جهانی 1/82 در صد است، سهم کشور ما در تولید مقالات یک در صد برتر دنیا از 1/5 در صد در سال 2015 به 2/1 در صد رسیده که رکوردی بی سابقه محسوب می‌شود.

بنابراین و بر اساس این گزارش ، برای اولین بار کیفیت تولید علم در کشور ما بر کمیت پیشی گرفته است.

سهم 1/82 در صدی ایران در کمیت تولید علم جهانی نیز بالاترین در صدی است که تا به حال کشور ما کسب کرده است.

منبع :