برنامه‌ی راهبردی به شما اطمینان خاطر می‌دهد

اگر قرار است در آزمون‌های کانون شرکت کنید با آگاهی کامل این کار را انجام دهید.

اگر قرار است در آزمون‌های کانون شرکت کنید با آگاهی کامل این کار را انجام دهید. در مورد برنامه‌های کانون، کتاب‌های کانون و ابزارهای آن با یک فرد آگاه مشورت کنید. برای این‌که برای موفقیت خود سرمایه‌گذاری کنید باید کاملاً کانونی شوید.

برنامه‌ی آزمون‌های کانون همان طور که از اسم آن پیداست راهبردی است. به این معنی که قرار است دست شما را بگیرد، راه درست رسیدن به اهدافتان را به شما نشان دهد و به شما اطمینان دهد که به قدر تلاشتان نتیجه خواهید گرفت.

اولویت برای هر دانش‌آموزی برتر بودن و پیشرفت کردن در مدرسه است؛ به همین دلیل برنامه‌ی آزمون‌ها هماهنگ با برنامه‌ی مدرسه طراحی شده است. در برنامه‌ی راهبردی مرور مباحث جدید و مهم به میزانی که برای تثبیت مطالب در ذهنتان لازم است، مخصوصاً در زمان‌هایی که باید برای امتحانات مدرسه آماده شوید مد نظر قرار گرفته است. دانش‌آموزان کانونی نسبت به دیگر دانش‌آموزان مرور بیش‌تری برای درس‌ها دارند.

روند آزمون‌ها همیشه طبق برنامه ادامه خواهد داشت و این شما هستید که باید به این برنامه اطمینان کنید و برنامه‌ی شخصی خود را بر اساس آن طراحی کنید.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی