آزمون 9 مهرماه و مسابقه اتومبیل‌رانی

حتماً در این آزمون شرکت کنید و در تعیین خط خودتان برای شروع سال آگاهانه تصمیم بگیرید و برای جایگاهتان در سال تحصیلی تلاش کنید.در مسابقات اتومبیل‌رانی همه‌ی رانندگان با تلاش کامل روز قبل از مسابقه اصلی یک دور را تحت عنوان دور تعیین خط طی می‌کنند؛ اما چرا این کار را انجام می‌دهند؟ چرا دور تعیین خط را هر راننده‌ای با زمان طی نمی‌کند و با راننده‌های دیگر این مسیر را طی می‌کند؟

دوستان کنکوری من، دور تعیین خط شما در پیش است. آزمون 9 مهر برای شما دور تعیین خط است. این کار باعث می‌شود با آزمون‌های جامع کانون و در حالت کلی با فرم کنکور آشنا شوید.

رانندگان مسابقات این دور را با همه‌ی رقبا طی می‌کنند؛ زیرا ضمن شناخت مسیر باید از شرایط مسابقه و رقابت کنار دیگران نیز آگاهی پیدا کنند.

حتماً در این آزمون شرکت کنید و در تعیین خط خودتان برای شروع سال آگاهانه تصمیم بگیرید و برای جایگاهتان در سال تحصیلی تلاش کنید.