کیفیت هدف‌گذاری (4) - شفافیت را فراموش نکن

اگر شروع سال تحصیلی را شروع گام برداشتنِ دوباره در مسیر هدف‌های‌مان ببینیم همه چیز برای یک شروع قدرتمند فراهم می‌شود.شفافیت را فراموش نکن

اگر شروع سال تحصیلی را شروع گام برداشتنِ دوباره در مسیر هدف‌های‌مان ببینیم همه چیز برای یک شروع قدرتمند فراهم می‌شود.

شفافیت ذهن در تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری، بسیار مهم است. هدف‌گذاری شما باید واضح و قابل لمس باشد. باید دقیقاً تشریح کنید که امسال تا چه اندازه می‌خواهید میانگین ترازی خود را افزایش دهید یا میزان افزایش معدل امسال در هدف‌گذاری بلندمدت شما چند نمره است و این افزایش با افزایش نمره‌ی چه درس‌هایی و به چه میزان در دسترس خواهد بود.

مهم‌ترین تأثیر این شفافیت این است که همیشه راهکار‌های بهتری برای اجرای تصمیمات انتخاب خواهید کرد. راهکاری که درست انتخاب شده باشد، اجرای بهتری خواهد داشت. بدیهی است که در ادامه، همه‌ی این مراحل را بهتر تحلیل خواهید کرد و نقاط ضعف احتمالی آن را بهتر پوشش خواهید داد.

ابزاری ارزشمند مانند دفتر برنامه‌ریزی، فرصت وضوح و شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرا را در اختیار شما می‌گذارد؛ هم‌چنان که قدرت تحلیل شما را از ریزه‌کاری‌های عملکردتان افزایش می‌دهد و همیشه می‌توانید تغییرات بهتری در آن اعمال کنید.

ابتدای سال تحصیلی یک شروع معمولی نیست. برای حرکت هوشمندانه در مسیر موفقیت هیچ شروعی معمولی نیست.