فواید و اهمیت هدف‌گذاری

هدف‌گذاری یکی از ملزومات پیشرفت در آزمون‌ها و مطالعه است؛ اما فواید هدف‌گذاری چیست و چرا باید این کار را انجام دهیم؟

فواید و اهمیت هدف‌گذاری

هدف‌گذاری یکی از ملزومات پیشرفت در آزمون‌ها و مطالعه است؛ اما فواید هدف‌گذاری چیست و چرا باید این کار را انجام دهیم؟

فواید هدف‌گذاری:

  • هدف‌گذاری مشخص می‌کند که قرار است در طول مسیر چه کارهایی را انجام دهید؛ بنابراین تلاشتان را برای آن کارها تنظیم می‌کنید.

  • این کار باعث می‌شود انگیزه‌ی شما در انجام آن کار بالا برود.

  • باعث می‌شود مطالعه‌ی شما با علاقه و باکیفیت انجام شود و در نتیجه‌ی آزمونتان خیلی مؤثر است.

  • باعث کاهش اضطراب شما در جلسه‌ی آزمون می‌شود.

دانش‌آموزان باید برای هر آزمون دو هدف‌گذاری انجام دهند:

1- بعدازظهر آزمون برای آزمون بعدی: این کار باعث می‌شود به خود انگیزه داده و تلاش بیش‌تری برای موفقیت در آزمون بعدی داشته باشید. این هدف‌گذاری می‌تواند در مورد تراز یا میزان ساعات مطالعه‌ی شما صورت گیرد که در شخصی‌سازی برنامه‌ریزی نیز بسیار مؤثر است.

2- صبح روز آزمون برای آزمون پیش رو: این هدف‌گذاری باید کاملاً واقع‌بینانه باشد. سعی کنید با این کار تعداد پاسخ‌های غلط را کاهش دهید.ویژگی‌های فیزیکی مواد از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی