جلسه‌ی 5 نفره و بیان دستاوردها

زودتر از همه‌ی دانش‌آموزان در جلسه حضور داشت. زودتر آمده بود که قبل از جلسه بار دیگر دستاوردها و راهکارهایش را با هم بررسی کنیم.

جلسه‌ی 5 نفره و بیان دستاوردها

زودتر از همه‌ی دانش‌آموزان در جلسه حضور داشت. زودتر آمده بود که قبل از جلسه بار دیگر دستاوردها و راهکارهایش را با هم بررسی کنیم. 

مطالب را بار دیگر مرور و جمع‌بندی کردیم و در جلسه حاضر شدیم. 

در ردیف جلو نشسته و منتظر بود اولین نفری باشد که دستاوردهایش را بیان می‌کند. پس از توضیح منطق برنامه‌ی راهبردی، اولین نفری بود که دستاوردهایش را با ذوق به دوستانش و اولیای حاضر بیان می‌کرد. 

پس از اتمام توضیحات و هدف‌گذاری برای پروژه‌ی بعدی، همه‌ی حاضرین او را تشویق کردند. در طول جلسه، با دقت به صحبت‌های دوستانش گوش می‌داد و یادداشت‌برداری می‌کرد. در پایان جلسه و پس از گرفتن عکس، عجله داشت تا زودتر به خانه بازگردد. می‌خواست از راهکارهای ارائه‌شده در آزمون‌های جمع‌بندی استفاده کند و وضعیت خود را بهبود ببخشد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب