خوب خواندن و خوب یاد گرفتن

در کلاس خوب گوش کنید و یاد بگیرید و در منزل بار دیگر کل مطالب کلاس را مرور کنید و سعی کنید خودتان مثال‌ها را حل کنید.

در کلاس خوب گوش کنید و یاد بگیرید و در منزل بار دیگر کل مطالب کلاس را مرور کنید و سعی کنید خودتان مثال‌ها را حل کنید.

نباید فرمول‌های ریاضی را حفظ کنید، بلکه باید با استفاده‌ی مداوم از فرمول‌ها آن‌ها را به خاطر بسپارید و با کاربردشان آشنا شوید. در خلاصه‌های خود نکته‌های کلیدی و مهم را به‌گونه‌ای بنویسید که با دیدن آن‌ها سایر مطالب نیز برای‌تان یادآوری شود.

نشانه‌ی خوب یاد گرفتن و خلاصه‌برداری خوب این است که با یک بار مرور آن‌ها بتوانید هر چه را خوانده‌اید یادآوری کنید. بعد از گذشت دو یا سه روز از مطالعه و خلاصه‌برداری، با مرور سریع خلاصه‌های خود به سراغ تست‌ها بروید و سعی کنید از مطالب و فرمول‌ها طوری استفاده کنید که کاملاً در ذهنتان جای بگیرند. بعد از زدن تست آموزشی به سراغ تست زمان‌دار بروید و سعی کنید دقت و تسلط خود را افزایش دهید.

این روش هر چند بار اول وقت‌گیر خواهد بود اما با استفاده از آن‌ قطعاً موفق خواهید شد.