عوامل مؤثر برای موفقیت

سحرخیزی حالتی تربیت‌پذیر است و می‌توانید خود را به سحرخیزی عادت دهید.برای موفقیت باید به سه نکته زیر توجه کرد:

  • درس هر روز را همان روز بخوانید.

  • ساعت مطالعه باید صعودی باشد.

  • خواب کافی داشته و سحرخیز باشید.

سحرخیزی حالتی تربیت‌پذیر است و می‌توانید خود را به سحرخیزی عادت دهید.

برای خواب نیز سه حالت وجود دارد:

1- خواب روز انرژی را می‌گیرد.

2- خواب شب انرژی می‌دهد.

خواب نیم‌روز انرژی می‌دهد. خواب نیم‌روز بین 45-40 دقیقه باشد. زمان خواب نیم‌روز نباید زیاد باشد؛ چون افراد بعد از خواب طولانی کسل می‌شوند.