پاییز، فصل شروع مدرسه‌ها

با آغاز فصل پاییز و شروع کار جدی مدارس دوره‌ای جدید از درس خواندن و برنامه‌ریزی برای دانش‌آموز کانونی شروع می‌شود.



با آغاز فصل پاییز و شروع کار جدی مدارس دوره‌ای جدید از درس خواندن و برنامه‌ریزی برای دانش‌آموز کانونی شروع می‌شود.

در این فصل ممکن است دانش‌آموز کانونی کمی در برنامه‌ریزی و درس خواندن دچار مشکل شود. اگر به راهکارهای زیر توجه کنید می‌توانید به موفقیت خود ادامه دهید.

1- با توجه به اضافه شدن برنامه‌ی مدرسه، دانش‌آموز باید درس هر روز را همان روز بخواند. با این کار دچار کمبود وقت نمی‌شود.

2- دانش‌آموز باید هر شب برنامه‌ریزی روز بعد خود را انجام دهد؛ یعنی مشخص کند برای برنامه‌ی فردا دقیقاً چه درسی را بخواند.

3- تفاوت برنامه‌ی تابستان و پاییز در این است که تعداد درس‌ها در پاییز زیاد خواهد بود و به دلیل شروع مدارس فرصت کمی در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد که نیاز به برنامه‌ریزی صحیح دانش‌آموز با مشاور یا پشتیبان و رعایت موارد بالا دارد.