شیوه‌ی درس خواندن

افراد موفق در درس خواندن منظم، دقیق و ثابت‌قدم در تصمیمات هستند. زمان درس خواندن را باید خود دانش‌آموز تشخیص دهد که البته این تشخیص به‌تدریج به وجود می‌آید.

افراد موفق در درس خواندن منظم، دقیق و ثابت‌قدم در تصمیمات هستند. زمان درس خواندن را باید خود دانش‌آموز تشخیص دهد که البته این تشخیص به‌تدریج به وجود می‌آید.

برای شروع درس‌ها را در 7 روز هفته به 6 قسمت تقسیم کنید. باید مطالعه‌ی عمیق همراه با تمرکز داشته باشید تا متوجه مطلب بشوید. در ادامه برای یادگیری کامل به تجزیه و تحلیل مطالب بپردازید. نکته‌برداری از مطالب در دفترچه‌ای کوچک برای این‌که همیشه همراهتان باشد کار دیگر شماست.

اگر دانش‌آموز هدفی مشخص در درس خواندن داشته باشد از مواجهه با مشکلات نمی‌هراسد و با تلاش و سخت‌کوشی موفق خواهد شد.