از اشتباهات خود بیاموزید (2)

اشتباهات ناشی از حواس‌پرتی و روند کاهش این نوع اشتباهات و چگونگی بررسی این سؤالات در مقاله‌ی قبلی توضیح داده شد. اکنون به بررسی عامل دوم اشتباهات یعنی اشکال علمی می‌پردازیم.

از اشتباهات خود بیاموزید (2)

در مقاله‌ی قبلی تحت عنوان «از اشتباهات خود بیاموزید (1)» اشاره شد که اشتباهات، ناشی از دو عامل است:

الف) حواس‌پرتی (سؤالات دام‌دار، شک‌دار و...)

ب) اشکال علمی (یادگیری ناقص یا عدم یادگیری)

اشتباهات ناشی از حواس‌پرتی و روند کاهش این نوع اشتباهات و چگونگی بررسی این سؤالات در مقاله‌ی قبلی توضیح داده شد. اکنون به بررسی عامل دوم اشتباهات یعنی اشکال علمی می‌پردازیم.

اشکالات علمی، اشتباهات بخش بسیار مهم آزمون‌ها و غیر قابل چشم‌پوشی هستند. این اشتباهات نواقص برنامه را به‌خوبی نشان می‌دهند. با بررسی صحیح می‌توان نتیجه‌ی تلاش دو هفته را بهبود بخشید.

برای بررسی این نوع اشتباهات ابتدا مشکل را ریشه‌یابی کنید و مبحث مربوط را از کتاب درسی پیدا کرده و دوباره منطق و مسیر مطالعاتی را انجام دهید. مسیر مطالعاتی شامل مطالعه‌ی کتاب درسی یا جزوه یا کتاب‌های سبز و سپس حل سؤالات تشریحی از کتاب‌های پرتکرار یا کتاب کار و در انتها حل سؤالات تستی از کتاب‌های آبی و کتاب‌های سه‌سطحی است.

بررسی تمام سؤالات اشتباه باید در همان روز آزمون، که هنوز ذهنتان با سؤالات در چالش است، انجام گیرد؛ در غیر این صورت نتیجه‌ی دلخواه کسب نخواهد شد.